Mantelzorg ont-moeting

Iedere 1ste dinsdag van de maand kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten in het Odensehuis. Je krijgt tips en adviezen; welke dingen doe je wel en welke dingen kun je beter niet doen. Het gaat nadrukkelijk om het ontmoeten niet om elkaar te belasten. Ook mantelzorgers die niet regulier het Odensehuis bezoeken zijn welkom. Welkom van 10.30 tot 11.30.
Begeleiding door Marianne Ketting.