Landelijk Platform Odensehuizen

Landelijk Platform Odensehuizen

Al 20 Odensehuizen in Nederland

Er zijn op dit moment zo'n 20 Odensehuizen in Nederland: o.a. in Amsterdam, Groningen, Amstelveen, Wageningen, Vlissingen, Almere, Hoekse Waard, IJmuiden, Utrecht en Zutphen. In verschillende plaatsen zijn initiatiefnemers bezig om ook een Odensehuis op te richten, zo ook in Zierikzee. We kunnen langzamerhand spreken van een Odensehuis-beweging.
Om de Odensehuis-beweging te ondersteunen is in juni 2016 het Landelijk Platform Odensehuizen opgericht. In het platform werken de Odensehuizen samen. Het is opgericht om:

  • • de Odensehuizen in stand te houden en te ondersteunen;
  • • de belangen te behartigen bij landelijke organisaties zoals VNG, Ministerie van VWS,
      Zorginnovatiefonds, verzekeraars en diverse maatschappelijke organisaties;
  • • relevant wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek te bevorderen;
  • • zich in te zetten voor fondswerving bij landelijk opererende fondsen
  • • de filosofie en kernwaarden van de Odensehuizen uit te dragen;
  • • de ervaringen en kennis van de leden en onderling uit te wisselen.

Het bestuur van het platform bestaat uit vertegenwoordigers van een aantal Odensehuizen. Daarnaast is er een overleg tussen de coördinatoren van de Odensehuizen. Zij delen hun kennis en ervaringen en werken zo aan het verder inhoudelijk vormgeven van het gedachtegoed en de praktijk van de Odensehuizen. Het Odensehuis Walcheren is lid van het Landelijk Platform.


Meer informatie: www.odensehuizen.nl