Op zoek naar

Algemene vrijwilliger

 

Het Odensehuis Schouwen-Duiveland is een zelfzorg- en vrijwilligers organisatie, die zich richt op mensen met beginnende dementie, partners, familie en buurtgenoten. Deze bezoekers vormen de basis. Eigen regie en eigen mogelijkheden staan hoog in het vaandel.

Respect en keuzevrijheid zijn belangrijke uitgangspunten. Bezoekers vormen het uitgangspunt voor alles wat in het Odensehuis gebeurt. Zij zijn de primaire “eigenaars” van het Odensehuis.

Een informeel inloophuis, los van de formele zorgketen en los van formele regelingen bestaat bij de gratie van enthousiaste mensen. Naast de inzet en bijdrage van de bezoekers bestaat het Odensehuis dankzij veel vrijwilligers. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het langer zelfstandig blijven wonen en actief deelnemen aan het maatschappelijk leven van mensen met dementie en bieden contact en uitwisseling aan hun mantelzorgers.

De vrijwilligers vormen geen aparte groep, maar zijn als het ware medebezoekers. Wilt u graag uw steentje bijdrage in de ondersteuning van onze bezoekers, dan kunt u altijd binnenlopen om kennis te maken en in gesprek te gaan over de wederzijdse mogelijkheden.

Wij zijn op zoek naar mensen die zich kunnen vinden in de filosofie en werkwijze van het Odensehuis en denken een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van onze bezoekers. Wij hebben op dit moment de meeste behoefte aan een vrijwilliger die zelfstandig kan werken en goed kan organiseren.

 

Buurtbewoners

Naast direct betrokkenen en vrijwilligers zijn er in het Odensehuis ook buurtbewoners actief. Zij participeren mee in alle voorkomende werkzaamheden bijvoorbeeld in de rol van gastvrouw/gastheer, verzorgen van of ondersteunen bij activiteiten, administratieve ondersteuning  en  PR.  Buurtbewoners hebben ook nog een signalerende of ondersteunende functie voor mensen met dementie in de wijk ook buiten de openingstijden van het centrum.

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Heeft u interesse om ons te helpen neem dan contact op.

 

Stagiaires

De werkwijze in het Odensehuis en de omgang met mensen met dementie en mantelzorgers is een belangrijke leerplek voor stagiaires uit de welzijnssector variërend van Helpende Welzijn, Sociaal Pedagogisch Werk, Culturele en Maatschappelijk Vorming of  studenten (Toegepaste) Psychologie. Het Odensehuis biedt hen de mogelijkheid om ondersteuning te bieden uitgaande van de vraag van mensen met dementie en mantelzorgers.
Voor stagiaires uit de zorgsector is het Odensehuis minder aantrekkelijk omdat er nauwelijks echte zorghandelingen te verrichten zijn.

Neem voor meer informatie over stageplaatsen contact op met het Odensehuis.