Missie/visie

Een Odensehuis is een inloophuis voor nog thuiswonende mensen met geheugenklachten of beginnende dementie, mantelzorgers, en hun familie- en vriendenkring. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie en de mantelzorgers.Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich thuis kunnen voelen. Waar respect is en waar je vooral jezelf kunt zijn. Voor mantelzorgers is het essentieel om informatie te krijgen over het ziektebeeld en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En je ervaringen te kunnen delen. Voor mensen met dementie is het belangrijk om onder de mensen te blijven en je sociale leven actief te houden met activiteiten die ertoe doen. Dit alles draagt bij tot het langer thuis kunnen blijven wonen.

 


 

Het Odensehuis op Schouwen-Duiveland werkt vanuit de sociale benadering. Hierbij wordt de persoon met dementie altijd als uitgangspunt genomen en gekeken hoe aansluiting gevonden kan worden bij zijn of haar behoefte. Het (levens)verhaal van de persoon met dementie is de basis voor contact. We gaan op zoek naar verbinding en onderzoeken nieuwe perspectieven die aansluiten bij de behoefte. Het Odensehuis staat midden in de samenleving en zoekt samenwerking met organisaties die het activiteitenpakket kunnen verbreden en versterken. Een naar de samenleving open gerichte voorziening waar elke vorm van (beginnende) dementie leidend is, de bron voor een dementievriendelijke samenleving.

 


 

In het Odensehuis komen mensen met geheugenklachten of beginnende dementie op een moment dat zij zelf kiezen. Het is belangrijk, dat ook zij een leven leiden waarbij ze gelijkwaardig en geaccepteerd in de samenleving meedoen en waaraan zij, ondanks de beperking van hun ziekte, een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Het Odensehuis biedt mensen een plek waar je jezelf kunt zijn en niet afgerekend wordt op de snelheid van buitenwereld.

 


 

De verbondenheid met alles wat er in de directe omgeving van het Odensehuis speelt is van belang.
Een open voorziening die samenwerkt met organisaties binnen het sociale domein.


 

Download Statuten Odensehuis maart 2023

Dementie bij jou in de buurt. Wat moet je doen

bij het signaleren van iemand met dementie

Dementievriendelijk SD