Mantelzorgers

Mantelzorg overkomt je. Als een partner of ouder hulp nodig heeft omdat deze ziek wordt lijkt het vanzelfsprekend dat naasten dit opvangen. Vanuit onze opvoeding hebben we dit vaak mee gekregen en bij het sluiten van een huwelijk zelfs beloofd, "in voor- en tegenspoed, tot de dood ons scheidt". Dit geeft het gevoel dat we het ook alleen op moeten lossen en dat we er geen keuze in hebben. U zou het gevoel kunnen hebben dat u er alleen voorstaat. Het Odensehuis biedt verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen.

Ondersteuning

Het Odensehuis biedt specifieke ondersteuning aan mantelzorgers en andere naasten onder andere in de vorm van mantelzorgontmoetingen, themabijeenkomsten en korte cursussen.
Mantelzorgontmoetingen vinden iedere 3de woensdag van de maand plaats tussen 10.00 uur en 11.30 uur in het Odensehuis. Het is een inloop dus u kunt gewoon binnenlopen en u hoeft u niet op te geven. Er zijn ook geen kosten aan verbonden. In deze bijeenkomsten kunnen mantelzorgers hun kennis en ervaring delen en zij ondersteunen elkaar. Deze groep wordt begeleid door Marianne Ketting. Marianne Ketting is verbonden aan het SMWO en begeleidt al 25 jaar mantelzorgers en mensen die te maken krijgen met rouw.

Deelname aan activiteiten

Als mantelzorger kunt u mee doen aan alle activiteiten die in en buiten het Odensehuis plaatsvinden.  Het Odensehuis is er ook voor u! De ervaring is dat er door gezamenlijke activiteiten nieuwe vriendschappen en netwerken ontstaan, waar u op terug kunt vallen ook buiten de openingstijden van het Odensehuis.

Cursussen en informatiebijeenkomsten

Als mantelzorger kunt u deelnemen aan een cursus waarin u tips krijgt hoe om te gaan met dementie. Ook worden er regelmatig themabijeenkomsten gegeven of kunt u een presentatie of lezing bijwonen door instanties waar u als mantelzorger een beroep op kunt doen.

Bibliotheek en informatiefolders

Het Odensehuis heeft een kleine bibliotheek met boeken over dementie. Deze kunnen worden geleend. Daarnaast hebben we over allerlei thema’s informatiefolders in huis of kunnen we verwijzen naar instanties, mantelzorgmakelaar, hulp bij financiën, ergotherapie, hulp aan huis en handige links naar websites.

Dementie bij jou in de buurt. Wat moet je doen

bij het signaleren van iemand met dementie

Dementievriendelijk SD