Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers!

Het Odensehuis bestaat bij de gratie van enthousiaste vrijwilligers. Binnen het Odensehuis werken wij met welzijnsvrijwilligers en organisatievrijwilligers. Welzijnsvrijwilligers zijn er primair voor de bezoekers. Organisatievrijwilligers kunnen ook zelfstandig een dag (deel) het Odensehuis draaien. Er moet naast de aandacht voor onze deelnemers achter de schermen ook behoorlijk veel werk verzet worden. Dan kan je denken aan het maken van de nieuwsbrief, het organiseren van open dagen, het bijhouden van de website en social media, een bijdrage leveren aan het dementievriendelijk maken van Schouwen-Duiveland, ambassadeur zijn etc. Ervaring met het werken met mensen met dementie is niet nodig. Wij hebben op dit moment grote behoefte aan goede vrijwilligers. Je hebt minimaal 4 uur per week tijd voor ons.

Bekijk hier de taken van vrijwilliger.

Buurtbewoners

Naast direct betrokkenen en vrijwilligers zijn er in het Odensehuis ook buurtbewoners actief. Je kunt gewoon binnenlopen en je diensten aanbieden. Je hoeft hiervoor trouwens niet direct in de buurt van het Odensehuis te wonen. Je hebt de intentie om je in te zetten voor het Odensehuis en je helpt mee met alle voorkomende werkzaamheden. Je krijgt als buurtbewoner geen vrijwilligersovereenkomst en je rol is vrijblijvender dan die van vrijwilliger. Meer informatie over vrijwilliger zijn in het Odensehuis vindt je hier; vrijwilliger zijn in het Odensehuis, Heb je interesse in een van de vacatures neem dan contact op.

 


 

Stagiaires

De werkwijze in het Odensehuis en de omgang met mensen met dementie en mantelzorgers is een belangrijke leerplek voor stagiaires uit de welzijnssector variërend van Helpende Welzijn, Sociaal Pedagogisch Werk, Culturele en Maatschappelijk Vorming of  studenten (Toegepaste) Psychologie. Het Odensehuis biedt hen de mogelijkheid om ondersteuning te bieden uitgaande van de vraag van mensen met dementie en mantelzorgers. Ook biedt het Odensehuis plek voor maatschappelijke stages. Voor stagiaires uit de zorgsector is het Odensehuis minder aantrekkelijk omdat er geen zorghandelingen te verrichten zijn. Neem voor meer informatie over stageplaatsen contact op met het Odensehuis.

Taken vrijwilliger

Je bent als vrijwilliger in staat om een open en uitnodigende sfeer te creëren. Dit doe je bijvoorbeeld door samen met de deelnemers koffie of thee te drinken en oprecht te informeren hoe het met ze gaat of door samen een spelletje te doen of de lunch te verzorgen. Je houdt je in eerste instantie bezig met het welzijn van de mensen. Je gaat in gesprek met bezoekers over wat ze vroeger leuk vonden en je kijkt of je hier samen met hen een activiteit van kunt maken. Het nemen van initiatieven is voor mensen met dementie moeilijk, het initiatief wordt dan ondersteund door de vrijwilliger. Je bent als het ware “de buitenboordmotor” van het bootje.

Activiteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden. Je kunt ook een groepsactiviteit ontwikkelen. Bijvoorbeeld een gespreksgroep, een themabijeenkomst, bloemschikken, zingen, iets creatiefs, etc. Je stimuleert deelnemers in alle gevallen om actief mee te denken en mee te doen. Van vrijwilligers die individueel op pad gaan met bezoekers vragen wij een verklaring omtrent gedrag (VOG). De kosten hiervoor worden vergoed. Dit altijd in overleg met de coördinator. Je kunt je als vrijwilliger ook bezighouden met het organisatorische gedeelte en meedenken over de groei en ontwikkeling van het Odensehuis. Achter de schermen met ook nog heel veel gebeuren!

 

Dementie bij jou in de buurt. Wat moet je doen

bij het signaleren van iemand met dementie

Dementievriendelijk SD