Voorlichtingsbijeenkomsten

Het Odensehuis op Schouwen-Duiveland wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met dementie, het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde en waardigheid van mensen met dementie vergroten. Werken aan een dementievriendelijke samenleving.
Een dementievriendelijk Schouwen Duiveland! Het Odensehuis organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over het omgaan met mensen met dementie. Het Odensehuis komt op verzoek ook op locatie bij uw organisatie, winkel, stichting of vereniging.

 

Meld je hier aan