Organisatievrijwilliger

Wij zijn dringend op zoek naar Organisatievrijwilligers!

Het Odensehuis bestaat bij de gratie van enthousiaste vrijwilligers. Binnen het Odensehuis werken wij met welzijnsvrijwilligers en organisatievrijwilligers. Welzijnsvrijwilligers zijn er primair voor de bezoekers. Organisatievrijwilligers denken ook mee over het reilen en zeilen, zijn sterk betrokken bij de organisatie en kunnen zelfstandig een dag (deel) het Odensehuis draaien. Er moet namelijk naast de aandacht voor onze bezoekers ook achter de schermen behoorlijk veel werk verzet worden. Dan kan je denken aan het maken van de nieuwsbrief, het organiseren van open dagen, het bijhouden van de website en social media, een bijdrage leveren aan het dementievriendelijk maken van Schouwen-Duiveland, ambassadeur zijn etc. Ervaring met het werken met mensen met dementie is niet nodig. Wij hebben op dit moment grote behoefte aan organisatievrijwilligers. Je hebt minimaal 4 uur per week tijd voor ons.

 

Bekijk hier de taken van organisatievrijwilliger.

 


 

Welzijnsvrijwilliger

Op dit moment hebben wij geen plaats voor welzijnsvrijwilligers

Als welzijnsvrijwilliger houdt je je primair bezig met de bezoekers. Je draagt onze bezoekers een warm hart toe en je hebt een luisterend oor. Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar mensen die het leuk vinden om zelfstandig een activiteit samen met bezoekers op te zetten. Bezoekers zijn zowel mantelzorgers als mensen met beginnende dementie. Te denken valt aan tekenen, schilderen, hout bewerken, fotografie, muziek of iets anders. Je bent dus een "doener" je kunt zelfstandig werken en je bent niet bang om gewoon iets te proberen. Ervaring met het werken met mensen met dementie is niet nodig. Uiteraard volgt er eerst een inwerkperiode want wij vinden het belangrijk dat je de filosofie van het Odensehuis ondersteunt en de mensen hun eigen regie laat voeren. Je hebt minimaal 4 uur per week tijd voor ons.

 

Bekijk hier de taken van welzijnsvrijwilliger

 


 

Buurtbewoners

Naast direct betrokkenen en vrijwilligers zijn er in het Odensehuis ook buurtbewoners actief. Je kunt gewoon binnenlopen en je diensten aanbieden. Je hoeft hiervoor trouwens niet direct in de buurt van het Odensehuis te wonen. Je hebt de intentie om je in te zetten voor het Odensehuis en je helpt mee met alle voorkomende werkzaamheden. Je krijgt als buurtbewoner geen vrijwilligersovereenkomst en je rol is vrijblijvender dan die van vrijwilliger. Meer informatie over vrijwilliger zijn in het Odensehuis vindt je hier; vrijwilliger zijn in het Odensehuis, taakomschrijving organisatie vrijwilliger en taakomschrijving welzijnsvrijwilliger. Heb je interesse in een van de vacatures neem dan contact op.

 


 

Stagiaires

De werkwijze in het Odensehuis en de omgang met mensen met dementie en mantelzorgers is een belangrijke leerplek voor stagiaires uit de welzijnssector variërend van Helpende Welzijn, Sociaal Pedagogisch Werk, Culturele en Maatschappelijk Vorming of  studenten (Toegepaste) Psychologie. Het Odensehuis biedt hen de mogelijkheid om ondersteuning te bieden uitgaande van de vraag van mensen met dementie en mantelzorgers. Ook biedt het Odensehuis plek voor maatschappelijke stages. Voor stagiaires uit de zorgsector is het Odensehuis minder aantrekkelijk omdat er geen zorghandelingen te verrichten zijn. Neem voor meer informatie over stageplaatsen contact op met het Odensehuis.

Taken organisatievrijwilliger

Je bent als organisatievrijwilliger in staat om een open en uitnodigende sfeer te creëren. Dit doe je bijvoorbeeld door samen met de bezoekers koffie of thee te drinken en oprecht te informeren hoe het met ze gaat of door samen met een bezoeker een spelletje te doen of de lunch te verzorgen. Je houdt je in eerste instantie bezig met het welzijn van de mensen. Je gaat in gesprek met bezoekers over wat ze vroeger leuk vonden en je kijkt of je hier samen met hen een activiteit van kunt maken. Het nemen van initiatieven is voor mensen met dementie moeilijk, het initiatief wordt dan ondersteund door de vrijwilliger. Je bent als het ware “de buitenboordmotor” van het bootje.

Activiteiten kunnen binnen en buiten plaatsvinden. Je kunt ook een groepsactiviteit ontwikkelen. Bijvoorbeeld een gespreksgroep, een themabijeenkomst, bloemschikken, zingen, iets creatiefs, etc. Je stimuleert bezoekers in alle gevallen om actief mee te denken en mee te doen. Van vrijwilligers die individueel op pad gaan met bezoekers vragen wij een verklaring omtrent gedrag (VOG). De kosten hiervoor worden vergoed. Dit altijd in overleg met de coördinator. De organisatievrijwilliger houdt zich daarnaast ook bezig met het organisatorische gedeelte van het Odensehuis, overziet het geheel, kijkt wat nodig is en springt in of bij indien nodig. Hij/zij denkt mee over groei en ontwikkeling van het Odensehuis en kan zelfstandig een dag(deel) draaien bij afwezigheid van de (assistent) coördinator.

De organisatievrijwilliger neemt actief deel aan het werkoverleg dat 1 x per 6 weken plaatsvindt met de coördinator en is tevens aanwezig bij de kwartaal bijeenkomsten. Van de organisatievrijwilligers wordt verwacht dat zij bereid zijn de ontwikkelingen te volgen op het gebied van dementie(zorg) en zij worden hierin ook gefaciliteerd en geschoold door de coördinator. De organisatievrijwilliger is sterk betrokken en draagt de Odense werkwijze en filosofie uit naar bezoekers en andere vrijwilligers. De organisatievrijwilligers beschikken over een sleutel van het Odensehuis. Hiervoor tekenen zij een sleutelverklaring. 

Dementie bij jou in de buurt. Wat moet je doen

bij het signaleren van iemand met dementie

Dementievriendelijk SD